شرکت مهندسی فرایاب که در زمینه ی تولید تجهیزات الکتریکی و ارتباطی فعالیت میکند.

از محصولات تولیدی این شرکت میتوان به آنتن مرکزی دیجیتال تلوزیون کابلی اشاره کرد.

این شرکت با در نظر گرفتن خدمات پس از فروش همیشه سر بر راضی نگه داشتن مشترریان خود دارد.

این شرکت با اخذ نمایندگی رسمی وانحصاری شرکتهای Grunding SAT Systems (GSS) و TechniSat آلمان ،CAVEL ایتالیا و نیز به جهت فناوری به روز و پیوسته در سراسر جهان شناخته شده است.