HD-CVI چیست؟HD-CVI یک تکنولوژی جدید در ساخت دوربین های مدار بسته می باشد.این عبارت مخفف این کلمات هست:HIGH DEFINITITION VIDEO INTERFACE

دوربین های مداربسته قدیمی که آنالوگ بودند از کیفیت نسبتا پایینی برخوردار بودند.همین موضوع باعث شد که متخصصان به فکر بیفتند تا این عیب را برطرف کنند.این مشکل به دلیل استفاده از استانداردهای قدیمی انتقال تصاویر میباشد.

این تکنولوژی توسط شرکتDAHUA TECHNOLOGY معرفی شد.و این تکنولوژی انحصاری میباشد .ساخت آن منحصرا متعلق به شرکت DAHUA TECHNOLOGY  میباشد.

 

 

هیچ محصولی یافت نشد.