قفل برقی و آرام بند از جمله تجهیزاتی هستند که به عبور و مرور را تسهیل می کنند.

نامهای دیگر آرام بند:

-جک آرام بند

-فنر آرام بند

-جک در

-فنر در

آرام بند چیست؟

وسیله ای است که درب ورودی ساختمان را بعد از باز شدن می بندد.و در چار دسته وجود دارد.این تقسیم بندی بر اساس وزن در می باشد:تا 60 کیلوگرم-60 تا80 کیلوگرم-80 تا 120 کیلوگرم-از 120 به بالا

انواع آرام بند:

-بازویی

-ریلی

قفل برقی چیست؟از تجهیزات درهای اتوماتیک میباشد.برای اضافه کردن امنیت درهای اتوماتیک به آنها وصل میشود.

مزایای قفل برقی:جک های اتوماتیک معمولا با فشار از بیرون باز میشوند و گیربکس آنها تحمل فشار را ندارد.برای حل این مشکل از قفل برقی استفاده میشود.بر روی انواع درهای پارکینگ وصل میشود.

انواع قفل برقی:

-قفل کلونی

-قفل زبانه دار

-قفل سیزا(کله گاوی)