بارزانته Barzante یک شرکت ایتالیایی میباشد.

 

-راهبند بارزانته سری 2018 حرفه ای فن دار

دارای بوم 6متر

قابلیت اتصال به گیت تردد

از انواع جاده ای میباشد

 

-راهبند بارزانته سری ال ای دی دار با بوم 5 متر

داری قابلیتاتصال به گیت تردد

-از نوع جاده ای

 

-راهبند بارزانته سری بوم تلسکوبی 4تا 6متر

اندازه بوم 4تا6 متر

نوع جاده ای

دارای قابلیت اتصال به گیت تردد خودرویی

 

-راهبند بارزانته سری بوم 8 متری

اندازه بوم 8 متری

قابلیت اتصال به گیت تردد خودرویی

نوع راهبند جاده ای

 

-راهبند سریع بارزانته Barzante سری ال ای دی دار بابوم 4متری:

اندازه بوم 4متر

دارای قابلیت اتصال به گیت

نوع راهبند جاده ای

 

-راهبند بارزانته سری تاشویی با بوم 90 و 180 درجه

 

-راهبند بارزانته سری فنس دار با بوم 5متری

قابلیت اتصال به گیت تردد خودرویی

 

-راهبند بارزانته سری سوپر سرعت با بوم 3 متری

قابلیت اتصال به گیت تردد دارد

نوع راهبند جاده ای

هیچ محصولی یافت نشد.