جک درب پارکینگ نایس | مدل توو (too 3000)

تماس بگیرید

جک پارکینگ too 3000 مناسب برای عبور و مرور های متعدد میباشد به همین دلیل کاربری بالایی در شرکت ها کارخانه ها و دفاتر مختلف که میزان رفت و آمد در آن زیاد است، را دارد