سایر مدل های دزدگیر شامل مواردی است که غیر از نمونه کلاسیک میباشد.دزدگیرها دارای انواع مختلفی می باشند.

سایر مدل های دزدگیر شامل موارد زیر است:

-دزد گیرهای تلفن کننده:

نام دیگر آنها تلفن اتوماتیک است.این مدل به هنگان تشخیص سرقت فعال میشود .و پس از تشخیص سرقت به صورت خودکار با شماره هایی که در حافظه اش ذخیره است تماس میگیرد.بسته به مدل معمولا میتوان از سه تا ده شماره را در حافظه دزدگیر ذخیره کرد.

دارای دو نوع است:

-تلفن کننده های خط ثابت

-تلفن کننده های جی اس ام

-دزدگیرهای فقط آژیر زننده:

این نوع فقط آژیر می زند و فقط زمانی که در آن مکان حضور دارید میتوانید متوجه شوید که اتفاقی در حال افتادن است و با دور شدن از محیط نمیتوانید هیچ گونه نظارتی بر محل مورد نظر داشته باشید

 

-سیستم های امنیتی خانه هوشمند:

برای مواقغی که دور از محل هستید میتواند شمارا مطلع کند و از طریق گوشی موبایل کنترل میشود و از آن طریق می توان اوضاع را کنترل کرد و برآن نظارت نمود.

هیچ محصولی یافت نشد.