انواع راهبند خودرویی سه نوع هستند:

-انواع راهبند خودرویی ستونی بولارد

-میله ای

-ضد انتحار یا بلاکر

هرکدام ازاین ها ویژگی های خاص خودشان را دارند و نمی توانند به جای هم مورد استفاده قرار بگیرند.

 راهبند ستونی یا بولارد:در زمین نصب میشود.و زمانی که قرار است مسیر باز باشد در زمین فرو می رود.و در اماکن دارای سیستم امنیتی بالا استفاده میشود.

 

راهبند میله ای:

از پرکاربردترین نوع راهبندها میباشد.دارای طول بازوهای متفاوتی است.قدرت موتور نیز بستگی به بازوی راهبند دارد

راهبند ضد انتحاری در مکان های خاص استفاده میشود و به انواع زیر تقسیم میشود

 

انواع راهبند خودرویی

راه بند وی تو مدل 4 متری NIUBA

تماس بگیرید

انواع راهبند خودرویی

راهبند وی تو 6 متری NIUBA

تماس بگیرید