جک درب پارکینگ وی تو | مدل کالیپسو 500 + سیم کارت

تماس بگیرید

جک درب پارکینگ کالیپسو 500 با سیم کارت یک انتختاب مناسب برای ساختمان های با عبور و مرور زیاد می باشد که اعضای ساختمان میتوانند به راحتی و تنها با یک تماس درب پارکینگ را باز کنند.