مدولاتور تصویری فونیکس

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مدولاتور دستگاهی است که برای انتقال تصویر برو روی آنتن مرکزی استفاده میشود.