مدولاتور تصویری فونیکس

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مدولاتور دستگاهی است که برای انتقال تصویر برو روی آنتن مرکزی استفاده میشود.

مقایسه