مدولاتور تصویری فرایاب FM31N

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مدولاتور دستگاهی است که برای انتقال تصویر برو روی آنتن مرکزی استفاده میشود.

مقایسه