مدولاتور تصویری فرایاب FM31N

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدولاتور دستگاهی است که برای انتقال تصویر برو روی آنتن مرکزی استفاده میشود.