مدولاتور تصویری فرایاب FM33N

۹۴۰,۰۰۰ تومان

مدولاتور دستگاهی است که برای انتقال تصویر برو روی آنتن مرکزی استفاده میشود.

16 ساعت پیش