آنتن هوایی بوستر دار فرایاب sufy

۶۵۰,۰۰۰ تومان

این آنتن شاخه ای بوستر دار فرایاب مدل Sufy از نوع آنتن های شاخه ای بوستر دار می باشد که بوستر آن نیز از نوع داخلی می باشد. همین مدل آنتن توسط شرکت فرایاب بدون بوستر نیز تولید می شود.

16 ساعت پیش